appartement à louer 4 pièces - 70 m2 BELFORT - 90

Ref : 25277
580 € /mois C.C.
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_74101B51-B0D5-4ED6-8BD2-09C9458A9BE3.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_74101B51-B0D5-4ED6-8BD2-09C9458A9BE3.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_74101B51-B0D5-4ED6-8BD2-09C9458A9BE3.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_74101B51-B0D5-4ED6-8BD2-09C9458A9BE3.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_74101B51-B0D5-4ED6-8BD2-09C9458A9BE3.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_CABECD9F-6E0B-48D7-B632-7366BA04C434.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_74101B51-B0D5-4ED6-8BD2-09C9458A9BE3.jpg', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_74101B51-B0D5-4ED6-8BD2-09C9458A9BE3.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_74101B51-B0D5-4ED6-8BD2-09C9458A9BE3.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_E2371EFD-2DBF-4174-8C87-70A9AD2EFB35.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_E2371EFD-2DBF-4174-8C87-70A9AD2EFB35.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_E2371EFD-2DBF-4174-8C87-70A9AD2EFB35.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_E2371EFD-2DBF-4174-8C87-70A9AD2EFB35.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_E2371EFD-2DBF-4174-8C87-70A9AD2EFB35.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_D6B202D5-7D30-4B12-A790-85B565B0DCC3.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_E2371EFD-2DBF-4174-8C87-70A9AD2EFB35.jpg', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_E2371EFD-2DBF-4174-8C87-70A9AD2EFB35.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_E2371EFD-2DBF-4174-8C87-70A9AD2EFB35.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_4614F2A5-2223-4566-86D7-47B2BE86AE3C.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_4614F2A5-2223-4566-86D7-47B2BE86AE3C.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_4614F2A5-2223-4566-86D7-47B2BE86AE3C.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_4614F2A5-2223-4566-86D7-47B2BE86AE3C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_4614F2A5-2223-4566-86D7-47B2BE86AE3C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_4614F2A5-2223-4566-86D7-47B2BE86AE3C.jpg', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_E1CA1500-BDDD-405A-8C76-F82FBD85041E.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_4614F2A5-2223-4566-86D7-47B2BE86AE3C.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_4614F2A5-2223-4566-86D7-47B2BE86AE3C.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_E98BE1E3-715D-4481-BE1F-D227B8838D7E.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_E98BE1E3-715D-4481-BE1F-D227B8838D7E.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_E98BE1E3-715D-4481-BE1F-D227B8838D7E.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_E98BE1E3-715D-4481-BE1F-D227B8838D7E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_E98BE1E3-715D-4481-BE1F-D227B8838D7E.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_9AAFA8DC-475F-4A92-9D2B-DE766AEE3FDD.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_E98BE1E3-715D-4481-BE1F-D227B8838D7E.jpg', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_E98BE1E3-715D-4481-BE1F-D227B8838D7E.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_E98BE1E3-715D-4481-BE1F-D227B8838D7E.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_9859FBBA-8B09-49EB-BCA8-0C49E9A4B611.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_9859FBBA-8B09-49EB-BCA8-0C49E9A4B611.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_9859FBBA-8B09-49EB-BCA8-0C49E9A4B611.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_9859FBBA-8B09-49EB-BCA8-0C49E9A4B611.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_9859FBBA-8B09-49EB-BCA8-0C49E9A4B611.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_9859FBBA-8B09-49EB-BCA8-0C49E9A4B611.jpg', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_E3A7966E-B9B8-4E7F-83DA-7E2B0B6AE5A6.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_9859FBBA-8B09-49EB-BCA8-0C49E9A4B611.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_9859FBBA-8B09-49EB-BCA8-0C49E9A4B611.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_E38D109C-2A38-48A1-A325-9748E3FF20E2.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_E38D109C-2A38-48A1-A325-9748E3FF20E2.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_E38D109C-2A38-48A1-A325-9748E3FF20E2.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_E38D109C-2A38-48A1-A325-9748E3FF20E2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_E38D109C-2A38-48A1-A325-9748E3FF20E2.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_A63583E7-88CE-480F-9BC8-15708652B379.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_E38D109C-2A38-48A1-A325-9748E3FF20E2.jpg', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_E38D109C-2A38-48A1-A325-9748E3FF20E2.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_E38D109C-2A38-48A1-A325-9748E3FF20E2.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_C119AA12-08ED-489B-8224-85B58BF427D5.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_C119AA12-08ED-489B-8224-85B58BF427D5.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_C119AA12-08ED-489B-8224-85B58BF427D5.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_C119AA12-08ED-489B-8224-85B58BF427D5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_C119AA12-08ED-489B-8224-85B58BF427D5.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_C119AA12-08ED-489B-8224-85B58BF427D5.jpg', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_6FA9280C-9BE9-481B-B207-A01596AEB8BC.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_C119AA12-08ED-489B-8224-85B58BF427D5.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_C119AA12-08ED-489B-8224-85B58BF427D5.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_F5806E09-0F52-43FB-BDDB-33623A759A5D.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_F5806E09-0F52-43FB-BDDB-33623A759A5D.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_F5806E09-0F52-43FB-BDDB-33623A759A5D.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_F5806E09-0F52-43FB-BDDB-33623A759A5D.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_F5806E09-0F52-43FB-BDDB-33623A759A5D.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_71F96F68-5D2D-4DA1-9CB2-8A44EE706543.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_F5806E09-0F52-43FB-BDDB-33623A759A5D.jpg', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_F5806E09-0F52-43FB-BDDB-33623A759A5D.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_F5806E09-0F52-43FB-BDDB-33623A759A5D.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_C0BD2232-8FA0-40FD-9B4E-7A8C349641CC.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_C0BD2232-8FA0-40FD-9B4E-7A8C349641CC.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_C0BD2232-8FA0-40FD-9B4E-7A8C349641CC.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_C0BD2232-8FA0-40FD-9B4E-7A8C349641CC.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_C0BD2232-8FA0-40FD-9B4E-7A8C349641CC.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_E05AA502-926B-4B73-8324-C54073D65B48.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_C0BD2232-8FA0-40FD-9B4E-7A8C349641CC.jpg', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_C0BD2232-8FA0-40FD-9B4E-7A8C349641CC.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_C0BD2232-8FA0-40FD-9B4E-7A8C349641CC.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_CD43BB9F-5855-4EA5-93EF-25FCD4406D4E.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_CD43BB9F-5855-4EA5-93EF-25FCD4406D4E.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_CD43BB9F-5855-4EA5-93EF-25FCD4406D4E.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_CD43BB9F-5855-4EA5-93EF-25FCD4406D4E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_CD43BB9F-5855-4EA5-93EF-25FCD4406D4E.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/793/c21_202_793_25277_2_03D941BF-A96E-4138-87E9-4A4624E5834F.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_CD43BB9F-5855-4EA5-93EF-25FCD4406D4E.jpg', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_CD43BB9F-5855-4EA5-93EF-25FCD4406D4E.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_CD43BB9F-5855-4EA5-93EF-25FCD4406D4E.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_E9F304D2-7EA7-4590-B006-0D5110A557BD.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_E9F304D2-7EA7-4590-B006-0D5110A557BD.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_E9F304D2-7EA7-4590-B006-0D5110A557BD.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_E9F304D2-7EA7-4590-B006-0D5110A557BD.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_E9F304D2-7EA7-4590-B006-0D5110A557BD.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_E9F304D2-7EA7-4590-B006-0D5110A557BD.jpg', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_E9F304D2-7EA7-4590-B006-0D5110A557BD.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_E9F304D2-7EA7-4590-B006-0D5110A557BD.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_3660139A-48D1-4C7E-9EC5-66143F153C34.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_3660139A-48D1-4C7E-9EC5-66143F153C34.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_3660139A-48D1-4C7E-9EC5-66143F153C34.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_3660139A-48D1-4C7E-9EC5-66143F153C34.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_3660139A-48D1-4C7E-9EC5-66143F153C34.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_3660139A-48D1-4C7E-9EC5-66143F153C34.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_3660139A-48D1-4C7E-9EC5-66143F153C34.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_3660139A-48D1-4C7E-9EC5-66143F153C34.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_5_44CAC04A-BC36-4A32-BEAC-685260A58A9E.jpg', u'v5icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_10_44CAC04A-BC36-4A32-BEAC-685260A58A9E.jpg', u'big': u's3/202/793/c21_202_793_25277_1_44CAC04A-BC36-4A32-BEAC-685260A58A9E.jpg', u'list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_6_44CAC04A-BC36-4A32-BEAC-685260A58A9E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/793/c21_202_793_25277_8_44CAC04A-BC36-4A32-BEAC-685260A58A9E.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_11_44CAC04A-BC36-4A32-BEAC-685260A58A9E.jpg', u'v5list': u's3/202/793/c21_202_793_25277_9_44CAC04A-BC36-4A32-BEAC-685260A58A9E.jpg', u'icon': u's3/202/793/c21_202_793_25277_7_44CAC04A-BC36-4A32-BEAC-685260A58A9E.jpg'}]
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
appartement à louer - 4 pièces - 70.0 m2 - BELFORT - 90 - FRANCHE-COMTE - Century 21 Agence Du Théâtre
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

CENTURY 21 Agence du Théâtre à Belfort vous propose ce F4 à proximité du Leclerc et du cinéma des quais. Il comprend une cuisine équipée ouverte sur séjour, 2 chambres, salle de bains, WC séparé, une grande mezzanine, une cave .

Loyer hors mensuel 540€.
Charges locatives 40€ comprenant l' eau froide, les ordures ménagères et l' entretien de la chaudière. (provisions donnant lieux à une régularisation annuelle).

Honoraires d'agence 490€ dont 170€ pour l'état des lieux.
Dépôt de garantie 540€

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Localiser le bien

Vue globale

 • Surface totale : 70 m2
 • Surface habitable : 70 m2
 • Nombre de pièces : 4
  • Entrée
  • Cuisine
  • Chambre
  • Séjour
  • Chambre

À savoir

 • Détail du loyer: 580 € /mois C.C.
 • dont provision pour charges : 40,00 €, soumise à régularisation annuelle

 • Honoraires charge locataire : 490 €

  dont :
  • Visite, constitution dossier, rédaction de bail : 320 €
  • Etablissement état des lieux : 170 €
 • Dépôt de garantie : 540 €

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: 27 avril 2012
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: None
  bien.certificat_dep: True
  bien.certificat_ges: True
  bien.cle_exam: False
 

Classe énergie

Logement économe

 • ≤ 50 A
 • 51 à 90 B
 • 91 à 150 C
 • 151 à 230 D
 • 231 à 330 E
 • 331 à 450 F
 • > 450 G

Logement énergivore

Logement

 • 278
  KWhEP/m2
  .an

Classe GES

Faible émission de GES

 • ≤ 5 A
 • 6 à 10 B
 • 11 à 20 C
 • 21 à 35 D
 • 36 à 55 E
 • 56 à 80 F
 • > 80 G

Forte émission de GES

Logement

 • 65
  KgeqCO2/m2
  .an

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants